vbelt

تسمه های وی شکل

تسمه های ذوزنقه ای به شکل V  انگلیسی را تسمه های وی شکل می نامند. بصورت تصویری در شکل مهم ترین اصلاحات آن نشان داده…

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید