تسمه های وی شکل

تسمه های وی شکل

تسمه V شکل

تسمه های ذوزنقه ای به شکل V  انگلیسی را تسمه های وی شکل می نامند.

بصورت تصویری در شکل مهم ترین اصلاحات آن نشان داده شده است.

پهنای سر در تسمه V شکل:
به عرض بزرگتر ذوزنقه سطح مقطع تسمه، پهنای سرگفته می شود که با نماد wنشان داده می شود.

ارتفاع تسمه در تسمه Vشکل:
ارتفاع ذوزنقه ی سطح مقطع آن است که با نماد T نشان داده می شود.

ناحیه گام در تسمه V شکل:
ناحیه گام ناحیه هندسی است که تمامی خطوط گام را شامل می شود.

خط گام تسمه Vشکل:
وقتی تسمه حول محوری قائم بر قاعده خود خم می شود، هر خطی در تسمه که طولش کم و زیاد نمی شود خط گام نام دارد.

پهنای گام در تسمه Vشکل:
پهنای تسمه در ناحیه گام است. این پهنا مانند طول گام همواره ثابت می ماند. با نماد Wp نشان داده می شود.

تسمه وی شکل صنعتی

هیچ نظری وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای جستجو تایپ کرده و اینتر را بزنید

سبد خرید